Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna okres Świąt Wielkanocnych. W kościołach parafialnych, takim jak nasz odbywa się  tylko jedna uroczysta Msza św., która jest sprawowana wieczorem. Ta Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna Triduum Paschalne. W trakcie sprawowanej eucharystii podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną, a ministranci odnoszą dzwonki do zakrystii. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd „Mandatum”, obmycie nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a „Wieczna lampka” zgaszona.

W naszej parafii uroczystości Wielkiego Czwartku sprawowane były w kościele św. Edyty. Na koniec mszy ksiądz proboszcz Maciej Kubiak pobłogosławił i rozdał chleb dzieciom, które 17 maja przystąpią do I Komunii świętej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa dziś i jutro do godziny 21.

wielki czwartek, ciemnica