OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 21 VIII 2016

DZIŚ 14.00 w kościele św. Edyty Msza św. dziękczynna za tegoroczne żniwa.
„BÓG ZAPŁAC” – za ofiary do puszek na Caritas naszej diecezji 517.30 gr.
– za składkę na KUL i WT UAM 1164.70 gr.
-te ofiary wpłaciłem na konta tych instytucji w miniony czwartek
– parafianom za pracę wykonaną na rzecz naszych kościołów
i probostwa. Także za różne dary natury spożywczej.

Jutro wspomnienie Matki Bożej Królowej, a w środę św. Bartłomieja apostoła.

Trwa Odpust w Górce Duchownej. Program jest wywieszony w kruchcie kościoła. Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania. W środę pielgrzymka rowerowa wyjedzie o godz. 9.00 z kościoła św. Edyty. Zajedziemy na Mszę św. o 11.00 i po niej powrót. W sobotę zaś pielgrzymka piesza wyruszy z kościoła św. Edyty o 7.00. powrót pociągiem o godz. 14.10 lub 15.07
W piątek uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tego dnia nie obowiązuję wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Dla nas jest to Dzień całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. W kościele św. Edyty o godz. 8.00 Msza św. z kazaniem i po niej adoracja.
– 9.00 różaniec cz. bolesna
– 11.00 adoracja dzieci i matek w stanie błogosławionym
– 15.00 – godzina miłosierdzia
– 16.00 adoracja młodzieży gimnazjalnej i starszej
– 17.00 różaniec cz. światła
– 18.00 Msza św. z kazaniem na zakończenie Adoracji.
Młodzież, która nie przystąpiła do bierzmowania 1 VI br. a pragnie to uczynić w Mórkowie 26 br. Proszę się zapoznać z planem katechez do tego przygotowujących, które są wywieszone w gablotach ogłoszeń.