Pielgrzymka do Górki Duchownej

W sobotę 2 września 2017 parafianie udali się pieszo na Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.

Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani

Tobie my grzesznicy, serca niesiem w dani.