OGŁOSZENIA   PARAFIALNE   NA  XXVII  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  8 X 2017

DZIŚ – 11.30 dzieci kl. III wyrażą publicznie wolę przygotowania do I Komunii św

  • 15.00 zaprasza kawiarenka parafialna

  • 15.30 nabożeństwo różańcowe

  • po Mszach do puszek zbieramy ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

RÓŻANIEC – odmawiamy po wieczornych Mszach św.

  • spotkania różańcowe dla dzieci do czwartku włącznie o 17.00

PONIEDZIAŁEK przypada 23 rocznica śmierci śp. Ks.  Zbigniewa Artymowskiego

CZWARTEK – 15.00 w Kościele św. Edyty Msza św. Klubu Złotej Jesieni

17.00 gr. bł. Karoliny przyjdzie na różaniec potem na spotkanie

19.00 na probostwie spotkanie Szkoły Biblijnej

SOBOTA  11.00 spotkanie Szkółki Biblijnej dzieci / na probostwie /

12.00 zbiórka ministrantów też na probostwie

ZA TYDZIEŃ – 16.00 w kawiarence konferencja Wiara i Wiedza u św. Edyty

  • po Mszach będziemy zbierać ofiary dla poszkodowanych w

trzęsieniu ziemi w Meksyku.

Spotkania rodziców dzieci kl. III będą  w sobotę 14 bm o 14.00 albo we wtorek 17 bm o 19.30 w pastorówce.

Katechezy dla tych dzieci kl. III w piątek 20 bm o 16.45 lub 23 o16.15

Poświęcenie różańców 15 bm o 11.30

Policja zwróciła  się do mnie z prośba o zwrócenie uwagi starszym by rozważanie i roztropnie ufali tym którzy chcą wyłudzić pieniądze. Szczegóły w gablotach ogłoszeń.