KOLĘDA 2017/2018

GRUDZIEŃ 2017

27 rozpocznę 27 w środę o 14.00 ul. Dworcowa 55
28 ks. Kan ul. Lipowa od 1 do 9 po Mszy św o 17.00
ks. Kan ul. Lipowa od 1 do 9 po Mszy św o 17.00
29 piątek ks. Kan. ul Lipowa od nr 11 do 21 po Mszy św.
Ks. Maciej ul  Dworcowa od nr 8 do 50 od godz. 15.00
30 ks. Kan. ul. Lipowa od nr 23 do nr 31 a- pp. Wierzba od godz. 14.00
Ks. Maciej ul Dworcowa od nr 60 do końca do nr 112 od godz.13.00
31 ks. Kan od pp. Cichoszewskich i Ks. Maciej od nr 2 Park od 13.30

Styczeń 2018

2 od 17.30 ks. Kanonik ul. Lipowa 31 – 43
15.30 ks Maciej ul. Wiejska i Dworcowa od nr 39 do końca
3 od 17.30 ks. kanonik ul. Lipowa 45 do 65
15.30 ks. Maciej Karolewko od końca
4 od 17.30 ks. Kanonik ul. Lipowa od 73 do 109
od 15.30 ks. Maciej ul. Kolejowa od końca po obu stronach
5 od 15.30 ks. Maciej ul Boczna i Konwaliowa
6 od 15.30 ks Kanonik ul. Tylnia
od 16.15 Ks. Maciej ul. Św Marcina od nr 1
7 od 15.00 ks. Kanonik ul Okrężna od nr 2 do 13
 od 13.00 ks. Maciej ul Okrężna od nr 14 do końca w kółko
8 Ks. Kan. 17.30 ul. Kasztanowa, Jodłowa, Bukowa
Ks. Maciej 15.30 ul. Pszenna od nr 1 i Rabatowa
9 Ks. Kan. 17.30 ul. Cicha
Ks. Maciej 15.30 ul. Ogrodowa od początku i Kwiatowa
10 Ks. Kan. 17.30 ul. Wiatraczna
Ks. Maciej 15.30 Oś. Słoneczne od początku i ul. Wschodnia
11 Ks. Kan. 17.30 ul. Mleczna
Ks. Maciej 15.30 ul. Akacjowa, Działkowa i Spokojna
12 ks. Kan. 17.30 Felkowo
Ks. Maciej 15.30 ul Modrzewiowa i Sosnowa
13 11.00 ks. Kan i ks. Maciej ul Polna
16.15 ks. Kan i Ks. Maciej ul. Klonowa
14 Ks. Kan 15.00 ul. Szkolna 1 – 17
Ks. Maciej od 13.00 ul. Magazynowa, Przemysłowa, Spółdzielcza, Rzemieślnicza, Usługowa.

15

Ks. Kan 17.30 ul. Lipowa nr 111 do 123

Ks. Maciej 15.30 ul Cukrowa od początku

16

Kan 17.30 ul Lipowa 125 – 137 i ul Graniczna

Ks. Maciej 15.30 ul Dojazdowa, Prosta, Nowa, Krótka, Długa

17

17.30 ks. Kan. ul. Lipowa 2 do 14        

15.30 ks. Maciej ul Mórkowska od końca i Kręta

18

17.30 ks. Kan. ul. Lipowa 18 do 60

15.30 ks. Maciej ul. Lotnicza, Szybowników,. Łanowa, Orna

19

17.30 ks Kan. ul. Lipowa 62 – 74      15.30 ks. Maciej ul. Szkolna od końca od nr 86

20

14.00 ks. Kan. ul. Lipowa 84 – 114    

11.00 ul Święciechowska od końca  od nr 81

21

21. niedziela ks. Kan 15.00 ul. Święciechowska od końca

ks. Maciej 13.00 od początku

22

17.30 ks. Kan. ul. Poprzeczna

                          15.30 ks. Maciej ul. Dębowa. Wierzbowa i Cisowa i Zachodnia

23

17.30 ks. Kan. Średnia i Wąska                                

15.30 ks. Maciej ul. Różana

24

24. środa 17.30 ks. Kan. ul. Jesionowa i Świerkowa

15.30 ks. Maciej ul Lipowa od nr 122 do końca 142

25. czwartek 17.30 ks. Kan ul Rolna   

 

I tak nastąpił koniec… kto nie przyjął kolędy z przyczyn obiektywnych,  może  zgłosić chęć wizyty duszpasterskiej. ks. Kanonik czy ja uczynimy to z chęcią w dogodnym terminie.

 

Po co w ogóle takie odwiedziny?

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując”.

Jak należy przeżyć wizytę duszpasterską kapłana?

Przede wszystkim należy się przygotować duchowo. Najlepiej uczynimy to, przystępując w czasie świąt do Komunii św., a także biorąc czynny udział w modlitwie. Nie wolno też zapomnieć o zewnętrznym przygotowaniu samego miejsca spotkania. Stół należy nakryć białym obrusem, postawić na nim krzyż, zapalone świeczki, Pismo Święte i wodę święconą. Przy tak przygotowanym stole winna zgromadzić się cała rodzina. Obrzęd kolędy nie jest wcale skomplikowany i na pewno sprzyja serdecznemu spotkaniu duszpasterza ze swoimi parafianami. Z jednej strony kapłan ma doskonałą okazję nie tylko poznać swoich wiernych, ale i wgłębić się w ich konkretną sytuację życiową, poznać jej radości, smutki i wyjść naprzeciw z konkretnym działaniem. Z drugiej strony i parafianie mają możliwość bliżej zainteresować się życiem parafii – życiem wspólnoty lokalnego Kościoła.