ZAWIERZENIE PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, nasz Orędowniku przed Panem Bogiem. Twoje ziemskie życie miało swoje tajemnice, trudy, lęki i krzyż. To Ciebie Święty Józefie nie załamało, ani nie złamało. Twoja wiara Cię niosła, modlitwa wzmacniała, a zaufanie Bogu Ojcu uspokajało. My także mamy swoje życiowe tajemnice, trudy, lęki i krzyż. Mamy też wiarę, choć nie aż taką jak Ty.
Z tą naszą wiarą i zaufaniem przychodzimy do Ciebie z modlitwą zawierzenie naszej parafii Twoje opiece. Prosimy, byś tak jak za ziemskiego życia broniłeś Jezusa i jego Matkę Maryję, broń i nas od grzechów, błędów, przewrotności serc, lekceważenia Pana Boga i Jego przykazań, występowania przeciw Kościołowi. Broń nas przed aborcją, eutanazją, śmiercią samobójczą, zniewoleniami i nałogami, broń przed nienawiścią.
Miej w swojej opiece rodziny naszej parafii, małżeństwa, dzieci i młodzież. Bądź jak kochający ojciec dla chorych, starszych, osamotnionych. Czuwaj nad każdym dzieckiem poczętym. Pomagaj kapłanom naszej parafii i nie dopuść by kiedykolwiek tutaj ich zabrakło.
Niech Twoje przed Bogiem wstawiennictwo, dopomaga nam żyć ze sobą w zgodzie i pojednaniu, pracować uczciwie, pomagać potrzebującym, cierpieć pokornie, a w czasie i okolicznościach przez Pana Boga zaplanowanych umierać jak Ty spokojnie i szczęśliwie. Kochany Święty Józefie, Tobie zawierzam naszą parafię z jej dziś i jej jutro. Prowadź nas i broń. Amen