OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA BOŻE NARODZENIE A.D.2019

DZIŚ jeszcze Msze św. 10.00 i 11.30

BÓG ZAPŁAĆ – tym którzy zrobili paczki dla Domu Dziecka we Wschowie i p. Łukaszowi, który je zawiózł.

  • panom Franciszkowi i Feliksowi za ofiarowane choinek do kościołów

  • pp. Zbigniewowi, Eugeniuszowi, Rafałowi, Przemysławowi i tym , którzy im pomagali za zarobienie Panu Jezusowi żłóbków.

  • za ofiary na hospicjum im. Stanisławy Leszczyńskiej w Pile 1516.08 i 12 eurocentów i Klubowi św. Józefa za ich zbieranie.

  • obecnym parafianom i jednej rodzinie byłym Parafianom, za dary spożywcze na dokarmianie proboszcza.

  • paniom z Caritasu za dyżur przy rozprowadzaniu opłatków i świec

Jutro drogi dzień świat Bożego Narodzenia Msze św jak w niedzielę wszystkie w kościele św. Teresy Benedykty. Ofiar z tego dnia przeznaczone są na KUL i WT UAM i szkoły katolickie

27 bm o 18.00 Msza św. z okazji 101 rocznicy wybuch Powst. Wlkp.

KOLĘDA 27. od 11.00 ul Mórkowska od nr 1

                          18.45 ul. Św. Marcina

  1. od 11.00 ul. Lotnicza, Szybowników, Łanowa i Orna

 19.00 ul Tylnia

  1. 13.00 ul. Spółdzielcza. Przemysłowa i Usługowa

  2. 11.00 Park od nr 2 po Mszy św o 18.45 ul. Kasztanowa i Cisowa

  3. od 10.00 sympatyczne Karolewko od p. Franek za szosą