ks. Alfred Wittke

Alfred Witke urodził się 7 czerwca 1939r. w Mochach. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Świecenia kapłańskie przyjął w 1964r. z rąk ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dalsze studia odbywał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Prawa Kanonicznego.

ks. Alfred Witke

Proboszczem w Wilkowicach był w latach 1991-2014r. Obecnie rezyduje jako senior. Jako proboszcz wilkowicki przeprowadził w latach 1999-2000 remont kościoła parafialnego. Ks. Proboszcz przeprowadził też remont plebanii i pastorówki (pałacyku Stablewskich), pobudował kapliczkę na cmentarzu grzebalnym i kostnicę przy kościele św. Marcina.

W roku 2016 obchodzić będzie 25-lecie pobytu w Wilkowicach