II Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Niedzielę Biblijną będzie jednocześnie inauguracją X Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 21 kwietnia. Pomysłodawcą obydwu wydarzeń jest ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II.

Organizatorzy mają nadzieję, że, podobnie jak w ubiegłym roku, po niedzielnej modlitwie „Regina Coeli” papież Franciszek skieruje do Polaków słowa zachęty do osobistej i wspólnotowej lektury Pisma świętego.

Ks. prof. Witczyk poinformował KAI, że zakończenie Tygodnia Biblijnego, w sobotę 21 kwietnia, odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu dla studentów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. W szranki stanęli klerycy z 40 seminariów, a inicjatywa rozwija się z każdym rokiem.

Dzieło Biblijne proponuje, by zamknięciu Tygodnia towarzyszyło – przynajmniej w katedrach i większych kościołach – bardziej uroczyste spotkanie ze Słowem Bożym. Chodzi tu o wzbogacenie liturgii muzycznie czy poetycko.

„Papież Benedykt napisał, że Biblia jest kodem kultury europejskiej i światowej” – przypomniał w rozmowie z KAI ks. Witczyk.

Hasłem X Tygodnia Biblijnego są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”.

Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. „Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok” – zachęcają organizatorzy.

Przedmiotem tegorocznej lektury będzie List św. Pawła do Rzymian [kliknij]

Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia

WTOREK – 19.00 z przed poczty Droga Krzyżowa. Pójdziemy ul Święciechowską do pomnika św. Jan Pawła II. Proszę o niesienie krzyża następujące grupy: ministrantów, Żywy Różaniec, młodzież kl. VII, Radę Duszpasterską, Caritas, Klub Św. Józefa, młodzież kl. III gimnazjum, Radę Ekonomiczną, rodziców dzieci kl. III, Grupę biblijna dorosłych, Wspólnotę św Moniki, Dzieci szkółki biblijnej,  rodzice kandydatów do bierzmowania/ 11 IV /, panowie kościelni i p. szafarz. Krzyż z kruchty kościoła św. Marcina wystarczą 4 osoby. – od 10.00 odwiedzę chorych z sakramentami św. / w zakrystii można zgłaszać chorych i starszych Parafian /

WIELKI CZWARTEK 18.00 uroczysta Msza św Wieczerzy Pańskiej. Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Dzieci kl. III otrzymają chleb. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

WIELKI PIĄTEK dzień zbawczej śmierci Pana Jezusa. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa od godz. 9.00. 1

5.00 Droga Krzyżowa i koronka do Bożego Miłosierdzia.

Liturgia Męki Pańskiej i adoracja krzyża początek 18.00. po Liturgii adoracja Pan Jezusa w Grobie Pańskim do 21.00.

Tego dnia proszę o adoracje 12.00 do 13.00 Żywy Różaniec. 13.00 do 14.00 Caritas. 16.00 do 17.00 wspólnotę św Moniki i grupę biblijna.

WIELKA SOBOTA adoracja Pan Jezusa w Grobie Pańskim od 9.00. tego dnia nie obowiązuje post, ale zachęcamy do zachowania tradycji.

Błogosławienie potraw w kościele św Edyty o godz. 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.15 – 16.00 – 17.00.

Na wspólna modlitwę adoracji proszę dzieci kl. III na 11.00 a młodzież która otrzyma sakrament bierzmowania  11 IV na godz. 18.00.

Uroczysta Liturgia Paschalna o 21.00, po niej procesja z Chrystusem Zmartwychwstałym do udziału w której proszę poczty sztandarowe, panów do baldachimy.

Spowiedź św

PAN JEZUS PRZYPOMNIAŁ ŚW. FAUSTYNIE, ŻE JEST OBECNY W SPOWIEDNIKU

Dziś znowuż pouczył mnie Pan, jak mam przystępować do Sakramentu Pokuty: – Córko

Moja, jak się przygotowujesz w Mojej obecności, tak się i spowiadasz przede Mną;

kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się

zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napełnię

światłem Moim.(Dz 1725)

 

CZWARTEK to dzień spowiedzi w naszej parafii z udziałem kapłanów z dekanatu w następujących godzinach w kościele św. Marcina

 

8.00 – 9.30

15.30 – 17.00

19.00 – 20.00

ZAWIERZENIE PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, nasz Orędowniku przed Panem Bogiem. Twoje ziemskie życie miało swoje tajemnice, trudy, lęki i krzyż. To Ciebie Święty Józefie nie załamało, ani nie złamało. Twoja wiara Cię niosła, modlitwa wzmacniała, a zaufanie Bogu Ojcu uspokajało. My także mamy swoje życiowe tajemnice, trudy, lęki i krzyż. Mamy też wiarę, choć nie aż taką jak Ty.
Z tą naszą wiarą i zaufaniem przychodzimy do Ciebie z modlitwą zawierzenie naszej parafii Twoje opiece. Prosimy, byś tak jak za ziemskiego życia broniłeś Jezusa i jego Matkę Maryję, broń i nas od grzechów, błędów, przewrotności serc, lekceważenia Pana Boga i Jego przykazań, występowania przeciw Kościołowi. Broń nas przed aborcją, eutanazją, śmiercią samobójczą, zniewoleniami i nałogami, broń przed nienawiścią.
Miej w swojej opiece rodziny naszej parafii, małżeństwa, dzieci i młodzież. Bądź jak kochający ojciec dla chorych, starszych, osamotnionych. Czuwaj nad każdym dzieckiem poczętym. Pomagaj kapłanom naszej parafii i nie dopuść by kiedykolwiek tutaj ich zabrakło.
Niech Twoje przed Bogiem wstawiennictwo, dopomaga nam żyć ze sobą w zgodzie i pojednaniu, pracować uczciwie, pomagać potrzebującym, cierpieć pokornie, a w czasie i okolicznościach przez Pana Boga zaplanowanych umierać jak Ty spokojnie i szczęśliwie. Kochany Święty Józefie, Tobie zawierzam naszą parafię z jej dziś i jej jutro. Prowadź nas i broń. Amen

Pielgrzymka do Górki Duchownej

W sobotę 2 września 2017 parafianie udali się pieszo na Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.

Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani

Tobie my grzesznicy, serca niesiem w dani.

Odpust ku czci św. Marcina

W piątek 11 listopada 2016 w parafii pw. św. Marcina bpa na zakończenie Misji świętych odbył się odpust ku czci św. Marcina. Podczas mszy św. celebrans ks. Adam Sikora, poświęcił odnowiony obraz Matki Bożej.