Niedziela Chrztu Pańskiego (7.01.2024)

  1. Dziękuję za troskę o nasze kościoły, za wszelkie okazane dobro.
  2. Biuro Parafialne będzie czynne do końca stycznia w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej.
  3. Msze Święte od poniedziałku do piątku o godz. 9.00.
  4. Plan kolędy:

Msza Święta kolędowa – sobota, godz. 16.30 (kościół św. Marcina) – zapraszam szczególnie mieszkańców ul. Święciechowskiej i ulic przyległych;

Kolęda w domach:

  • W poniedziałek, od godz. 16.00: Kolejowa;
  • We wtorek, od godz. 16.00: Wiejska, Rolna, Orna;
  • W środę, od godz. 16.00: Szybowników, Lotnicza;
  • W czwartek, od godz. 16.00: Dworcowa (od początku do Mórkowskiej);
  • W piątek, od godz. 16.00: Dworcowa (od Mórkowskiej do końca);
  • W sobotę od godz. 10.00: Mórkowska (od Mórkowa do Dworcowej);

Rodziny zamieszkujące wymienione wyżej ulice, które chcą przyjąć kolędę w domu proszę, aby dzisiaj przy wyjściu z kościoła zapisali się na stosownej kartce podając numer domu oraz telefonu lub przysyłając smsem na numer
532-163-044 swój adres (najpóźniej dzień przed zaplanowanym terminem). Będę zachodził tylko do domów, które wcześniej zostaną zgłoszone. Podczas kolędy w domach nie zbieram żadnych „kopert”. Jeśli ktoś chce złożyć
tzw. ofiarę kolędową może to uczynić w kościele (na mszy kolędowej lub niedzielnej).

 

Ogłoszenia parafialne także na stronie www.parafiawilkowice.pl

Tel kontaktowy: 532-163-044