Plan kolędy – 2024

Plan kolędy – 2024

Najważniejszym momentem tegorocznej kolędy będzie wspólna modlitwa podczas Mszy Świętych w naszym parafialnym domu – kościele św. Marcina. Będą one odprawiane w styczniowe (i jedną lutową) soboty o godz. 16.30.

13.01.2024 g.16.30 ul. Święciechowska z przyległościami
20.01.2024 g.16.30 ul. Lipowa z przyległościami
27.01.2024 g.16.30 ul. Dworcowa z przyległościami
03.02.2024 g.16.30 ul. Mórkowska z przyległościami, Karolewko

 

Będzie także możliwość odbycia kolędy w domach. Poniżej publikowany jest plan obejmujący połowę parafii (druga połowa w przyszłym roku). Aby się nie narzucać lub też nie stawiać w niekomfortowej sytuacji tych, dla których kolęda w kościele jest wystarczająca albo z innych powodów nie mogą czy nie chcą przyjąć kolędy w domu oraz aby usprawnić sam przebieg kolędowania będę prosił o informację o woli przyjęcia kolędy w domu.
W niedzielę poprzedzającą dany tydzień w kościele będą wyłożone kartki na których będę prosił o zapisanie numeru domu i numeru telefonu (na wypadek gdybym nie mógł trafić) na kartce opisanej stosowną nazwą ulicy, bądź zgłoszenie smsem na numer 532-163-044 najpóźniej w dniu poprzedzającym kolędę z podaniem adresu w treści smsa. Gdyby w poniższym spisie zabrakło jakiejś ulicy, która w tym rejonie parafii leży, proszę
o informację.

Jednocześnie informuję, że wzorem poprzedniego roku podczas wizyt w domach nie będę zbierał żadnych ofiar. Rodziny, które będą chciały złożyć tzw. ofiarę kolędową będą mogły to uczynić podczas mszy kolędowych lub niedzielnych.

data   Godz. rozpoczęcia Trasa kolędy
02.01 Wtorek 16.00 Park, Spacerowa
03.01 Środa 16.00 Tylna, Polna
04.01 Czwartek 16.00 Okrężna
08.01 Poniedziałek 16.00 Kolejowa
09.01 Wtorek 16.00 Wiejska, Orna, Rolna
10.01 Środa 16.00 Szybowników, Lotnicza
11.01 Czwartek 16.00 Dworcowa (od początku do Mórkowskiej)
12.01 Piątek 16.00 Dworcowa (do Mórkowskiej do końca)
13.01 Sobota 10.00 Mórkowska (od Mórkowa do Dworcowej)
15.01 Poniedziałek 16.00 Mórkowska (od Dworcowej do końca)
16.01 Wtorek 16.00 Karolewko
17.01 Środa 16.00 Usługowa, Handlowa
18.01 Czwartek 16.00 Magazynowa, Korbasa
19.01 Piątek 16.00 Przemysłowa, Spółdzielcza, Rzemieślnicza
20.01 Sobota 10.00 Kręta
22.01 Poniedziałek 16.00 Szkolna (od początku do Lipowej)
23.01 Wtorek 16.00 Cicha, Spokojna, Wesoła
24.01 Środa 16.00 Boczna
25.01 Czwartek 16.00 Rabatowa, Konwaliowa, Kwiatowa
26.01 Piątek 16.00 Ogrodowa, Różana
27.01 Sobota 10.00 Prosta, Dojazdowa
29.01 Poniedziałek 16.00 Nowa, Krótka, Długa, Poprzeczna
30.01 Wtorek 16.00 Średnia, Wąska, Wschodnia
31.01 Środa 16.00 Osiedla Słoneczne